KAMAR BAYI/PERINATALOGI

Baby Show DITIADAKAN sampai pemberitahuan berikutnya
Pagi :
Sore :

  • Inkubator
  • Blue Light
  • Monitoring
  • Tarif kamar : Kamar Bayi Rp. 135.000-750.000/hari, Kamar Bayi Level I Rp. 180.000-750.000/hari, Kamar Bayi Level II/Perinatologi Rp. 600.000/hari, Kamar Bayi Level III/NICU Rp. 1.000.000/hari

Kamar Bayi

Perinatologi

Kamar Bayi